Personeelspartner: samen werken

TecLine is personeelspartner voor de inzet van Technisch Personeel in de vakgebieden elektrotechniek, installatietechniek en werktuigbouwkunde. Of het nu gaat om bedrijven met 5 of 5000 medewerkers. TecLine doet dat voor alle facetten van het technisch proces: van initiatie tot ontwerp, van engineering tot uitvoering en van oplevering tot service & onderhoud.

Dit vormt de basis van de TecLine dienstverlening. De afgelopen 20 jaar heeft TecLine een duidelijke focus aangebracht op professionaliteit en deskundigheid. Gespecialiseerd in techniek. Gedreven door klantbehoeften in alle fases van het technisch proces. Personeelsproblemen ontzorgen door de beschikbaarheid van de juiste mensen wereldwijd te garanderen. Dit doet TecLine door planning en matching centraal en digitaal te organiseren. Daardoor is er altijd overzicht en kan er gekozen worden uit een nationale- en internationale pool van kandidaten.

TecLine ziet toe op de verschillende certificeringen en controleert of aan alle lokale wet- en regelgeving wordt voldaan. Deze regelgeving wordt nog wel eens tussentijds aangepast. De combinatie van een snelle respons op aanvragen, mogelijk door de in eigen huis ontwikkelde software, met een eenvoudige digitale administratieve afhandeling biedt opdrachtgevers eenvoud, gemak en efficiency. Maar vraag een willekeurige TecLine medewerker naar zijn of haar motivatie dan is dat voor de één het persoonlijk klantencontact en voor de ander de technisch hoogwaardige en dus interessante projecten.

TecLine Projecten: allen voor één

TecLine  verzorgt de samenstelling en de invulling van het projectteam van technici. Maar volgt ook de planning en de organisatie van het project: het juiste aantal vaklieden op het juiste moment op de juiste plaats. TecLine biedt in deze situatie leveringszekerheid. Dat werkt wel zo prettig.

Maar ook evenzo gemakkelijk. De benodigde administratieve afhandeling is simpel en voor transfers naar de locaties is vervoer en overnachting al geregeld. Het all-in tarief dat middels een open calculatie wordt bepaald, geeft een vaste prijs per uur. Voor opdrachtgevers betekent dit: inzicht in de total cost of ownership, een onmisbaar gegeven voor transparante projectcalculatie.

Het gemak van het uit handen geven van een project waarbij de kwaliteitsdoelstelling gehaald wordt en de beschikbare capaciteit op de juiste plaats aanwezig is geeft rust op de werkvloer. Maar ook in de administratie: één factuur per mail naar het van tevoren afgesproken adres. Eenvoud waar je als klant op kan rekenen.

Internationaal: Technici zonder grenzen

TecLine ziet de wereld als werkgebied. Steeds vaker komen opdrachtgevers met grensoverschrijdende opdrachten conform hun eigen specificaties. Deze opdrachten vereisen een grondige kennis van niet alleen de EU wet- en regelgeving, maar vooral hoe de klant het project uitgevoerd wil hebben. Internationale arbeidsmobiliteit is daarom een specialisme van TecLine.

Om deze speciale opdrachten te kunnen invullen heeft TecLine de bereikbaarheid gestandaardiseerd op 24/7. Dankzij geavanceerde software is de communicatie optimaal en kan zeer snel ingespeeld worden op mogelijke problemen die zich voordoen. De reactiesnelheid waarmee flexibel inzetbaar personeel op de juiste plaats en voor de juiste termijn beschikbaar is zorgt voor maximale tevredenheid bij opdrachtgevers. De continuïteit van het project moet immers gegarandeerd zijn. Ook hier geldt dat de software de personele projectorganisatie simpel en inzichtelijk maakt en dat de afwikkeling eenvoudig wordt overgenomen. Dat scheelt in de praktijk een hoop werk!

Human resource management

TecLine is naar behoefte strategisch adviseur voor klanten bij het invullen van hun technisch personeelsvraagstuk. Opvangen van piekvragen, oplossen van tekorten door ziekte en vakanties. Samenstelling-analyses van vast en variabel personeel en de gewenste kwaliteit voor een flexibele bezettingsgraad. TecLine is hiermee personeelspartner voor de korte én lange termijn personeelsbehoefte.

Met het door TecLine zelf ontwikkelde competentiemodel zijn de feitelijke competenties van de individuele technici in kaart gebracht. Deze worden gematcht aan de benodigde capaciteiten. Op basis van deze match geeft TecLine een advies over de juiste samenstelling van het team. Een team waarmee de klus geklaard wordt of collega’s die na een jaar in vast dienstverband gaan komen. De korte termijn en de langere termijn van strategische vraagstukken. Voor beiden geldt: inzicht biedt uitzicht op het realiseren van doelstellingen en daar zit uiteindelijk de winst.

top