TecLine staat voor Veiligheid & Kwaliteit

TecLine regelt alles voor de monteurs én voor jou. Daarbij zijn betrouwbaarheid en integriteit misschien wel het belangrijkst. Je moet op ons kunnen bouwen en weten dat je geen risico loopt. Voor sommige opdrachtgevers dragen onze certificaten bij aan de MVO doelstellingen.

Lees hieronder de betekenis van onze certificaten, lidmaatschappen en normeringen.

Er is toezicht op het volgen van de juiste veiligheidstrainingen. Veiligheidskleding en de juiste instructies moeten de risico’s die zich in werksituaties kunnen voordoen verkleinen. Voor opdrachtgevers met specifieke veiligheidsinstructies worden de werknemers apart getraind.

Kwaliteit werkt ook in fiscale zin: afdracht van de loonheffingen en sociale verzekeringen vallen ook onder dit toezicht. TecLine heeft nog nooit een aangifte gemist. De voor TecLine relevante certificaten en inschrijvingen staan hier:

 

Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)

TecLine is lid van de NBBU. De NBBU is dé belangenbehartiger van ruim 700 specialistische uitzendondernemingen in Nederland. Als NBBU-lid worden wij periodiek gescreend en voldoen wij aan de NEN 4400 norm. Dit kwaliteitsmerk geeft aan dat een uitzendorganisatie voldoet aan alle wet- en regelgeving op het gebied van de personeels- en loonadministratie.

Stichting Normering Arbeid (SNA)

TecLine is SNA-gecertificeerd. Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. SNA-gecertificeerde uitleners dragen tijdig en volledig loonheffingen en omzetbelasting af. Omdat opdrachtgevers indirect verantwoordelijk zijn voor deze afdrachten, wordt door dit keurmerk hun risico beperkt.

Veiligheids Checklist Uitzend- en Detacheringsbureaus (VCU)

VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties die het belangrijk vinden dat hun uitzendkrachten veilig en gezond bij inleners kunnen werken. TecLine is een VCU-gecertificeerd. Omdat onze vakmannen vaak werken in een risicovolle omgeving, is het extra belangrijk dat ze veilig en gezond werken. Samen met onze opdrachtgevers maken we dit mogelijk en hiermee zijn we een deskundige en betrouwbare partner.

Keesing Reference Systems

TecLine maakt gebruik van de documentenscan van Keesing Reference Systems. Met deze documentenscan kan TecLine identiteitsdocumenten controleren en identiteitsfraude voorkomen. Organisaties die gebruik maken van de documentenscan van Keesing Reference Systems zijn tot op heden nooit beboet voor illegale arbeid. En dat is een geruststelling die wij onze opdrachtgevers graag bieden.

Stichting Normering Flexwonen

TecLine is ingeschreven in de registers van het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen. Doel van de Stichting is om partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten, de zekerheid te geven dat die huisvesting gecontroleerd wordt en op orde is.

Zowel uit hoofde van MVO als voor de opdrachtgevers van TecLine is dit een belangrijk aandachtspunt voor het welzijn van TecLine medewerkers.

top