TecLine staat voor Veiligheid & Kwaliteit

TecLine regelt alles voor de monteurs én voor jou. Daarbij zijn betrouwbaarheid en integriteit misschien wel het belangrijkst. Je moet op ons kunnen bouwen en weten dat je geen risico loopt. Voor sommige opdrachtgevers dragen onze certificaten bij aan de MVO doelstellingen.

We zorgen ervoor dat onze werknemers de van de juiste veiligheidstrainingen volgen en slagen voor de testen. Veiligheidskleding en de juiste instructies moeten de risico’s die zich in werksituaties kunnen voordoen verkleinen. Voor opdrachtgevers met specifieke veiligheidsinstructies worden de werknemers apart getraind. Als je aan ons doorgeeft welke specifieke veiligheidseisen aan jouw project verbonden zijn, garanderen wij de juiste kennis, papieren en uitrusting.

Lees hieronder de betekenis van onze certificaten, lidmaatschappen en normeringen.

TecLine beschikt over een G-rekening: het bedrijf waarvoor arbeid wordt verricht is verantwoordelijk voor het betalen van loonheffing. Aangezien TecLine het loon uitbetaalt, moet jij er dus op kunnen vertrouwen dat wij die loonheffing voor jou afdragen. Ter garantie daarvan hebben wij een g-rekening. Dat is een geblokkeerde rekening die alleen gebruikt kan worden om loonheffingen aan de belastingdienst te voldoen. Er kunnen geen andere betalingen van gedaan worden. Je stort 20% van het factuurbedrag op deze g-rekening.

Dit, in combinatie met het NEN certificaat en de juiste inschrijving bij de KvK, garandeert dat jullie nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor niet betaalde belastingen en premies.

 

Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)

TecLine is lid van de NBBU. De NBBU is dé belangenbehartiger van ruim 700 specialistische uitzendondernemingen in Nederland. Als NBBU-lid worden wij periodiek gescreend en voldoen wij aan de NEN 4400 norm. Dit kwaliteitsmerk geeft aan dat een uitzendorganisatie voldoet aan alle wet- en regelgeving op het gebied van de personeels- en loonadministratie.

Stichting Normering Arbeid (SNA)

Wij hebben Het NEN 4400- 1 certificaat en staan daarom in het SNA register. NEN 4400-1 certificering stelt onder andere eisen aan personeels- en loonadministratie. Doel: het fraudebestendiger en makkelijker maken van het inlenen en uitbesteden van arbeid en (onder)aannemen van werk. SNA-gecertificeerde uitleners dragen tijdig en volledig loonheffingen en omzetbelasting af. Omdat opdrachtgevers indirect verantwoordelijk zijn voor deze afdrachten, wordt door dit keurmerk hun risico beperkt. De Stichting Normering Arbeid (SNA) beheert het register van ondernemingen die de NEN 4400–1 certificering hebben. Indien gewenst kun je op de SNA site een attenderingsservice instellen. Je krijgt dan een melding als ons certificaat wordt ingetrokken.

Veiligheids Checklist Uitzend- en Detacheringsbureaus (VCU)

Omdat onze vakmannen vaak werken in een risicovolle omgeving, is het extra belangrijk dat ze veilig en gezond werken. Daarom zijn TecLine en alle TecLine Electromonteurs VCU gecertificeerd. Dat maakt ons een deskundige en betrouwbare partner en er is minder kans op ongevallen of verwondingen op de werkvloer.

VCU staat voor Veiligheids en gezondheids Checklist Uitzendkrachten. Het VCU-certificaat is voor uitzendondernemingen die personeel beschikbaar stellen aan VCA-gecertificeerde bedrijven. Dat zijn bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving zoals fabrieken, installaties, werkplaatsen en (grote) bouwlocaties.

Stichting Normering Flexwonen

TecLine is ingeschreven in de registers van het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen. Doel van de Stichting is om partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten, de zekerheid te geven dat die huisvesting gecontroleerd wordt en op orde is.

Zowel vanuit MVO als voor de opdrachtgevers van TecLine is dit een belangrijk aandachtspunt voor het welzijn van TecLine medewerkers.

top