TecLine prolongeert het SNF Certificaat!

Recentelijk vond de audit plaats voor prolongatie van het SNF certificaat van TecLine. Hierbij werden door heel het land onderkomens geïnspecteerd. “Wij besteden ontzettend veel aandacht aan het zoeken van de juiste locaties om onze medewerkers te huisvesten”, aan het woord is Jasmijn van Poppel, manager logistiek binnen de technische uitzender TecLine. “Ook in 2019/2020 zullen wij onze Engels sprekende vakmannen onderbrengen in onderkomens die voldoen aan de SNF norm!
Uiteraard zijn wij blij met de prolongatie van ons certificaat“, aldus van Poppel.

Van Poppel: “Goed werkgeverschap is een basisprincipe binnen TecLine. Tevreden monteurs betekenen tevreden klanten. Onze monteurs verdienen onderkomens die voldoen aan alle Veiligheid, Hygiëne en Brandveiligheidsnormen. Onze medewerkers zijn een groot deel van het jaar van huis en hechten dan veel waarde aan een kwalitatief onderkomen. TecLine is daarom al jaren SNF gecertificeerd. Elk jaar worden wij ge-audit met als doel de registratie in het SNF register te continueren.” Het register neemt uitsluitend bedrijven op die voldoen aan de norm voor huisvestiging arbeidsmigranten!
Meer weten over onze borging van kwaliteit en veiligheid? www.tecline.nl/downloads

top