Oplossing personeeltekort in de bouw [video]

Paul Muller in BouwBeurs Nieuwscafé

Het BouwBeurs Nieuwscafé verzorgt interviews met bouwers die een stap extra zetten op de thema’s energieneutraal bouwen, renovatie & transitie, gezonde gebouwen en personeel & veiligheid. Wat is de oplossing voor het personeelstekort in de bouw? Tecline en BouwGenius hebben de oplossing in huis.

top