Veiligheid & Kwaliteit in het DNA van TecLine

TecLine heeft de benodigde certificaten om kwaliteit beheersbaar te controleren. Voor de opdrachtgevers is dat een geruststelling en een meerwaarde van de TecLine dienstverlening.

Voor een aantal opdrachtgevers is de certificering een goede aanvulling op hun eigen MVO doelstellingen. Voor de TecLine medewerkers zijn de certificaten een zekerheid waar ze zich veilig door kunnen voelen. De verbindende voorwaarde voor veiligheid komt onder andere uit het naleven van kwaliteitseisen en voorschriften. Zo is er toezicht op de kwaliteit van de verblijfsaccommodatie bij arbeidsmobiliteit.

Er is toezicht op het volgen van de juiste veiligheidstrainingen. Veiligheidskleding en de juiste instructies moeten de risico’s die zich in werksituaties kunnen voordoen verkleinen. Voor opdrachtgevers met specifieke veiligheidsinstructies worden de werknemers apart getraind.

Kwaliteit werkt ook in fiscale zin: afdracht van de loonheffingen en sociale verzekeringen vallen ook onder dit toezicht en TecLine heeft hier nog nooit een aangifte gemist. De voor TecLine relevante certificaten en inschrijvingen staan hier:

 

Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)

TecLine is lid van de NBBU. De NBBU is dé belangenbehartiger van ruim 700 specialistische uitzendondernemingen in Nederland. Als NBBU-lid worden wij periodiek gescreend en voldoen wij aan de NEN 4400 norm. Dit kwaliteitsmerk geeft aan dat een uitzendorganisatie voldoet aan alle wet- en regelgeving op het gebied van de personeels- en loonadministratie.

Stichting Normering Arbeid (SNA)

TecLine is SNA-gecertificeerd. De stichting Normering Arbeid heeft tot doel de risicoaansprakelijkheid van inlenende ondernemingen voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies te beperken. SNA-gecertificeerde uitleners dragen tijdig en volledig loonheffingen en omzetbelasting af. Omdat u als opdrachtgever indirect verantwoordelijk bent voor deze afdrachten, is het een geruststellende gedachte dat TecLine door de SNA gecertificeerd is.

Veiligheids Checklist Uitzend- en Detacheringsbureaus (VCU)

TecLine is een VCU-gecertificeerde onderneming. VCU staat voor Veiligheids en gezondheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus. Het VCU-certificaat is voor uitzendondernemingen welke personeel beschikbaar stellen aan VCA-gecertificeerde bedrijven. Dit zijn bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving zoals fabrieken, installaties, werkplaatsen en (grote) bouwlocaties. Alle technische vakmensen van TecLine zijn gecertificeerd, zodat er minder kans is op ongevallen of verwondingen op de werkvloer.

Keesing Reference Systems

TecLine maakt gebruik van de documentenscan van Keesing Reference Systems. Met deze documentenscan kan TecLine identiteitsdocumenten controleren en identiteitsfraude voorkomen. Organisaties die gebruik maken van de documentenscan van Keesing Reference Systems zijn tot op heden nooit beboet voor illegale arbeid. En dat is een geruststelling die wij onze opdrachtgevers graag bieden.

Stichting Normering Flexwonen

TecLine is ingeschreven in de registers van het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen. Doel van de Stichting is om partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten, de zekerheid te geven dat die huisvesting gecontroleerd wordt en op orde is.

Zowel uit hoofde van MVO als voor de opdrachtgevers van TecLine is dit een belangrijk aandachtspunt voor het welzijn van TecLine medewerkers.

top