TecLine, wie we zijn

TecLine bestaat sinds  1999, maar het management werkt al sinds 1976 in de markt voor bemiddeling van technisch personeel in de vakgebieden elektro- en installatietechniek en werktuigbouwkunde voor de sectoren industrie, infra, utiliteit, telecom, energy & marine. De 3 partners hebben gezamenlijk meer dan 100 jaar ervaring!

Paul Muller is binnen TecLine verantwoordelijk voor de commerciële zaken. Jos Korver draagt zorg voor het internationale recruitment en alle  logistieke processen. Pim Sengers regelt de volledige backoffice en financiën. Samen met een hecht team van collega’s in diverse Europese landen werken zij continu aan de verdere ontwikkeling van de TecLine dienstverlening. Hun persoonlijk uitgangspunt is daarbij het bieden van toegevoegde waarde aan alle betrokkenen bij TecLine, waarbij de klant centraal staat.

 

Wat doen we

Detacheren en Uitzenden
TecLine werft technische vakmensen met bewezen, vaak specialistische kwaliteiten, die vervolgens op uitzend- of detacheringbasis bij opdrachtgevers ingezet worden. TecLine selecteert de technici, bepaalt hun competenties en maakt zichtbaar in welke fases van het technisch proces ze kunnen werken.

Projecten
Het inzetten van teams van technici om specifieke projecten uit te voeren is een specialiteit van TecLine geworden. Het gaat dan om samenstelling en beschikbaar maken van de juiste mensen. Een goed logistiek draaiboek zorgt voor juiste bezetting op het juiste moment. TecLine biedt leveringszekerheid, ook voor grote aantallen vakmensen.

 

Internationaal werkgebied
TecLine heeft voor opdrachtgevers grensoverschrijdend werken met teams volledig gestructureerd en ontmoeilijkt. De samenstelling van de teams, het administratieve proces, de benodigde kennis van internationale wet- en regelgeving en de logistieke uitdagingen zijn allemaal onder regie van TecLine gebracht. Internationale arbeidsmobiliteit is daarmee een specialiteit van TecLine. Zonder prijsconsequenties overigens, want de medewerkers blijven altijd in de regio van het project! Voor opdrachtgevers betekent dit een voorspelbare calculatie en een grenzeloze planning.

Strategisch HR advies
TecLine is technisch personeelspartner voor kleine en grote opdrachtgevers. Hier is meer dan 100 jaar ervaring beschikbaar voor opdrachtgevers, die een sparringpartner vragen voor het bezettingsvraagstuk van hun technisch personeel. Zowel op korte termijn als op lange termijn.

Hoe doen we het

Planning en matching

Centraal in de organisatie staat de dealingroom. De planning & matching van kandidaten vindt plaats in Amsterdam en daar is ook het hart van de wervingsactiviteiten. Werving van kandidaten is een continu proces dat volledig in eigen beheer wordt gedaan. TecLine heeft vaste recruitment kantoren in heel Europa, waardoor klanten toegang hebben tot een internationale pool van technici.

De medewerkers en recruiters in de dealingroom werken dagelijks aan het bijhouden van het competentiemodel. Voor opdrachtgevers is het competentiemodel een graadmeter voor de kwaliteit van het technisch personeel. Maar het model kan ook een belangrijke besparing inhouden. Door de juiste competenties van het ingezette personeel precies af te stemmen op de klus wordt voorkomen dat hoogwaardig geschoolde technici werk verrichten wat niet bij hun niveau hoort. Een betere afstemming van de in te zetten kwaliteiten geeft een gunstiger uurtarief en dat kan kostenefficiënt zijn.

 

Hoe doen we het vervolgens

Arbeidsmobiliteit
De schaarste aan goed geschoold en vooral ervaren technisch personeel is een grenzeloos probleem. TecLine beschikt binnen de EU over een internationale pool van technici die dit vraagpunt uitstekend kunnen opvangen. Voor opdrachtgevers met verschillende grensoverschrijdende projecten heeft TecLine zelf software ontwikkeld dat als logistiek systeem arbeidsmobiliteit faciliteert. Dit programma heet Request. De koppeling van dit systeem aan het competentiemodel maakt van arbeidsmobiliteit, kennismobiliteit : de juiste ervaring op de juiste plaats door heel Europa.

Logistiek en Request.
Met Request is het administratieve proces van een aanvraag voor opdrachtgevers eenvoudig en gemakkelijk gemaakt. Daarnaast biedt het klanten direct inzicht in gemaakte afspraken en het verloop van het logistieke proces. Van het begin tot en met het laatste onderdeel: het versturen van een digitale factuur met daarop de correcte gegevens en naar het vooraf afgesproken e-mail adres.

Op een aanvraag volgt een matching door ervaren recruiters met behulp van het competentiemodel. De voorgestelde kandidaten worden in een bevestigingsmail met alle relevante gegevens van de overeenkomst naar de opdrachtgever gestuurd. Nadat er door de klant akkoord is gegeven op de voorgestelde kandidaat krijgt de klant toegang tot de gegevens van de kandidaat. Ook heeft de klant de optie om overnachtingen te boeken. Alleen de optie aanvinken is voldoende: TecLine regelt verder alles.

Direct en digitaal beschikbaar voor de werknemers zijn de documenten, verzekeringsgegevens, contracten, eventuele voorschotten, hoe het vervoer geregeld is, VCA, sleutelinformatie, PBM’s, urenbriefjes en overige instructies, indien nodig. In geval van arbeidsmobiliteit wordt binnen een straal van 25 km van waar het werk gedaan moet worden de overnachtingsmogelijkheden geregeld. Reservering is dan eenvoudig en de medewerker krijgt een bevestiging per sms. Forenzen van tijdelijke medewerkers is nog nooit zo eenvoudig en gemakkelijk geweest.

 

Ons team

George Hintz

Recruiter

Jos Korver

Director

Paul Muller

Director

Pim Sengers

Director

Cindy Anderlik

Coordinator Matching & Logistics

Patrick de Boer

Sr. Corporate Accountmanager

Rianne Boes

Coordinator Matching & Logistics

Elke Büttner

Coordinator Support

Jacqueline Gronwald

Coordinator Backoffice

Maria Hanke

Backoffice Assistant

Valerie Vermeij

Coordinator Support

Adeline Jumelet

Housing Field Service Coordinator

Hans Georg Kandler

Sales Manager Germany

Jaap Kroon

Recruiter

Stefanie van Leeuwen

Corporate Accountmanager

Jelle van Nes

Corporate Accountmanager

Jasmijn van Poppel

Manager Logistiek

Cornelia Osterwald

Coordinator Matching & Logistics

Jeffrey Looman

Field Service Coordinator

Patrick van Steenderen

Head of administration

Ilona van Schoor

Coordinator Matching

Petra Schütte

Coordinator Support

Herman de Graaf

Jr. Recruiter

Beate Unger

Manager Backoffice & Support

Eden van der Wal

Coordinator Matching

Michael Wiesner

Coordinator Housing

Janita Gangaram Panday

Coordinator Housing

Hans van Zaanen

Unit Manager Engineering

Arnold Schirrock

Coordinator Housing

Veiligheid en Kwaliteit in het DNA van TecLine

TecLine is VCU en NEN 4400 gecertificeerd maar wil verder gaan dan dat. Veiligheid en kwaliteit moeten tot het DNA van de organisatie behoren en onderdeel uitmaken van de denkwijze van TecLine en haar medewerkers. TecLine heeft zodoende grip op het voorkomen van gevaarlijke situaties, ongevallen en “bijna“ ongevallen. Projecten worden regelmatig bezocht voor een werkplekinspectie en daarna geëvalueerd met de opdrachtgevers. Doel daarbij is om een verschillen analyse te maken tussen de werkelijke en de gewenste werksituatie. Indien de omstandigheden daarom vragen kan er direct worden ingegrepen.

De resultaten worden in een jaarlijkse rapportage besproken met de opdrachtgevers. Hier worden ook wijzigingen in wet- en regelgeving meegenomen en geïmplementeerd. Het kwaliteitssysteem wordt ook regelmatig geauditeerd. Kwaliteit valt onder continue aandacht, het is een bepalend speerpunt voor verbetering van de dienstverlening.

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) valt in het beleid uiteen in drie aandachtspunten: mensen, milieu en maatschappij. De mens centraal stellen focust op alle doelgroepen en hun welzijn. Milieu heeft als kern duurzaam produceren en energiebewust zijn. Maatschappij is verantwoording nemen voor de functie van TecLine voor alle belanghebbenden in termen van opbrengst en waarde.

Het gemak van downloads

Downloads is de verzameling van alle belangrijke documenten die een werknemer of een opdrachtgever van TecLine nodig kan hebben. TecLine heeft altijd de meest actuele versies van documenten gerubriceerd en digitaal beschikbaar gemaakt. De aard van de documenten is geheel afhankelijk van de behoefte van de afnemer en de toepassingen.

Doet u zaken met TecLine en heeft u in Duitsland een vergunningsverklaring nodig voor arbeidsbemiddeling van TecLine ? Ga naar Downloads/bemiddelingsvergunning.

Wilt u als inlener van technisch personeel over een G-rekening bij de belastingdienst beschikken voor de betaling van loonheffingen en BTW ? Ga naar Downloads/G-rekening.

Alle documenten worden maandelijks geactualiseerd, voor specifieke ondersteuning staat het TecLine backoffice ter beschikking. Vraag ernaar of ga nu naar downloads.

top