Waar is het zelfreinigend vermogen van de bouwsector?

Banken, verzekeraars, accountants en de bouw. Welke hoort niet in dit rijtje thuis? Helaas horen ze allemaal thuis in het rijtje van industrieën met ernstige imagoproblemen. Zo hebben bankiers en verzekeraars tijdens de economische crisis een veeg uit de pan gehad en zijn accountants de afgelopen jaren flink aangesproken op hun gedrag. Bij de banken en verzekeraars is er vanuit de overheid op de rem getrapt door wettelijk strengere grenzen te bepalen over de producten die zij bieden. De accountants hebben ook strenge wetgeving gekregen en de sector kwam vervolgens zelf met een hervormingsplan. Maar waar is de bouwsector in dit verhaal?

Personeel correct inzetten

De bouw wordt achtervolgd door schandalen. Bouwfraude, prijsafspraken en gerommel met aanbestedingen zijn slechts een topje van de ijsberg. Het imago gaat niet snel veranderen als er nu niets gebeurt. Op dit moment is een van de grootste problemen in de bouw het personeelstekort. Uitzendbureaus krijgen boetes omdat zij buitenlands personeel zo goedkoop mogelijk inzetten door schimmige praktijken te gebruiken, al dan niet gecombineerd met belastingfraude, schijnconstructies en uitkeringsfraude. Dat kan alleen veranderen als de gehele sector hieraan meewerkt. Door op een correcte manier personeel in te zetten geef je een positief signaal af. Voor hen die dat niet doen blijft het risico op rechtszaken en boetes aanzienlijk. De bedrijven die correct handelen voeren, zolang het goedkopere alternatief blijft bestaan, nog een oneerlijke strijd.

Internationaal dilemma

Er wordt in de politiek zowel op nationaal als Europees niveau zeker gekeken naar arbeidsmigratie en naar de wetgeving hierover. Dat is belangrijk omdat het een internationaal dilemma is dat we niet alleen in ons eigen land op kunnen lossen. Helaas schort het hierbij nogal in de handhaving, waardoor alleen wetgeving niet voldoende blijkt te zijn. De sector zal zelf ook een behoorlijke steen bij moeten dragen aan de juiste uitvoering van arbeidsmigratie.

Gelijk loon voor gelijk werk

Wat de bouwsector moet doen om verbeteringen door te voeren is vrij eenvoudig. Alle Nederlandse vaklieden zijn al aan het werk en daarom moeten we hier voor een optimaal werkklimaat zorgen, om meer buitenlands personeel aan te trekken. Zet dan vooral geen buitenlands personeel in via de befaamde A1-route, waarmee ze niet een Nederlands loon, maar het buitenlands loon ontvangen. Buitenlands personeel kan prima worden ingezet, maar beloon ze dan ook volgens de Nederlandse cao. Op die manier zullen zowel Nederlandse als buitenlandse medewerkers ook meer tevreden zijn, omdat ze weten dat ze op dezelfde manier worden betaald.

Leren van Europa

Daarnaast kunnen we als bouwsector ook genoeg leren van onze Europese collega’s als het gaat om arbeidsomstandigheden. Het moet mogelijk zijn om meer uren op een dag te werken of een zesdaagse werkweek te hebben. In andere landen van Europa kan ook om 20:00 uur ’s avonds gewerkt worden, dus waarom hier niet? Daarnaast kunnen aanpassingen op de bouwplaats ook helpen. Wanneer uitvoerders een taalcursus Engels of Duits doen, geeft dat een positiever beeld dan te verlangen dat iedereen Nederlands verstaat. Ook voorzieningen voor de lunch kunnen een positieve stimulans zijn. Als medewerkers gewend zijn om ’s middags warm te eten, is het plezierig als er een magnetron op de bouwplaats aanwezig is. Daarnaast is huisvesting in de buurt van de bouwplaats voor de buitenlandse medewerker gunstig vanwege de korte reistijd, maar ook voor het bouwbedrijf dat daardoor lagere reiskosten heeft.

Aan de slag!

De bouwsector gaat erop vooruit als er meer personeel beschikbaar is om aan de vraag te voldoen. Daarom moet buitenlands personeel niet alleen legaal in ons land kunnen werken voor een juiste beloning, maar ook vanuit een positieve gedachte worden benaderd. En de bevordering van de Europese integratie, zowel cultureel als financieel krijgt ook een positieve stimulans, wat ook geen slechte bijkomstigheid is.

Als het accountants en bankiers lukt om het goede voorbeeld te geven, dan is er geen reden waarom dat in de bouwsector niet zou kunnen. Aan de slag en met schone handen graag!

Paul Muller is CEO van Tecline en BouwGenius

Een ingekorte versie van dit artikel verscheen in het FD.

top