Herstel arbeidsmarkt vraagt creativiteit bij invulling personeelsbehoefte

“Nu de markt voor zowel technisch personeel als voor personeel in de bouw volledig lijkt hersteld, is er al snel sprake van een overspannen arbeidsmarkt.”

Aan het woord is Paul Muller, directeur van TecLine International. “Met onze bedrijven TecLine en BouwGenius zijn wij actief met de tijdelijke invulling van technisch respectievelijk bouwkundig personeel in Nederland en Duitsland. Al vele jaren rekruteren wij met succes in zowel Nederland als in de rest van Europa. Inmiddels
beschikken wij over rekruteringsfaciliteiten in meer dan 10 landen. Hierdoor zijn we in staat, ook nu nog, om de juiste vakmensen te vinden.”

paul-mullerEigen software
TecLine werkt met een uiterst geavanceerd, in eigen beheer ontwikkeld softwareprogramma. “Daarbij hebben we ervoor gekozen alle functies terug te brengen naar kerncompetenties. Hierdoor kunnen wij heel snel een match maken tussen vraag en aanbod, of het nu gaat om een Nederlandse of een buitenlandse kandidaat.”

Creativiteit
“Het herstel van de markt doet een beroep op de nodige creativiteit bij de invulling van de personeelsbehoefte van technische bedrijven”, aldus Muller. “Wij hebben die
onder meer gevonden in de inzet van niet-Nederlandse vakkrachten. Meer en meer merken wij dat bedrijven hiervoor open staan, als antwoord op de schaarste die is ontstaan.” De inzet van buitenlandse vakkrachten vergt echter wel enige voorbereiding. “Dat is ook de reden dat wij kiezen voor strategische samenwerkingen en veel aandacht besteden aan intern draagvlak bij onze opdrachtgevers.”

Uitbesteden personeel
Het is niet zo vreemd dat bedrijven deze mogelijkheid onderzoeken, volgens Muller. “Eens te meer blijkt dat het uitbesteden van werkzaamheden op steeds groter problemen stuit. Onderaannemers zijn extra kritisch in de werken die ze aannemen en vaak niet meer tegen de gewenste prijzen.”

Betrouwbare partner
“Ook ervaren wij in de dagelijkse praktijk dat bedrijven vaak worstelen met de wirwar aan wet- en regelgeving als het gaat om de inzet van tijdelijk personeel. Bedrijven zoeken daarom een betrouwbare partner waarbij ze niet bang hoeven te zijn voor controle en naheffingen.”

De werkmaatschappijen TecLine en BouwGenius voldoen aan alle strenge eisen en beschikken bovendien over alle benodigde certificaten en vergunningen. Daardoor kunnen bedrijven met een gerust hart een beroep doen op deze dienstverleners, ongeacht of het gaat om de inzet van zzp-ers, Nederlandse vaklui of buitenlandse specialisten.

Informatie
Meer informatie over beide TecLine en BouwGenius ondernemingen vindt u op www.tecline.nl en www.bouwgenius.nl.

Dit artikel verscheen in de Cobouw50.

top